Over Mij

Over mij:

Naast mijn werk als bloembindster, jurist en moeder van vier zonen was in het verleden het maken van schilderijen de enige manier om mij af te zonderen van alle sociale contacten en mij zo te concentreren om mij werkelijk te verbinden met de stroom (flow) in mijn ( nog te maken) werk.

Ik besef maar al te goed dat mijn kunst niet voorziet in een levensbehoefte, maar ik ben wel trots dat ik in de afgelopen dertig jaar honderden schilderijen heb verkocht, waar mensen blij van werden.

Nu ik met werken ben gestopt, heb ik meer tijd om te schilderen en sinds kort ook te beeldhouwen.

Ik heb veel geschilderd en geleerd op de Gooise Academie  in Laren en Wackers Academie en Ateliers Westerdok in Amsterdam. Ik heb daarnaast ook veel ervaring opgedaan door schilderles te geven aan mensen van de Stichting Solutions in Amsterdam. Sinds de verhuizing van Amsterdam naar Naarden Vesting heb ik de beschikking over een atelier boven en een galerie beneden in ons huis. Wat een luxe!

Voor wat mijn werk betreft blijft de zintuiglijke waarneming altijd mijn uitgangspunt, maar de grens wordt gemakkelijk overschreden, waardoor men zich soms wat ongemakkelijk kan gaan voelen. Ik ga niet voor het perfecte plaatje. Daarom vind ik de uitspraak van Leonard Cohen zo treffend:

“There is a crack in everything, that’s how the light gets in…”.(Cohen)